отдела образования, спорта и туризма Пружанского райисполкома

Таямніца прыроды

  Тэма:  “Насякомыя.  Матылі.”

Мэта:  авалоданне  канкрэтнымі  ўяўленняміаб  разнастайнасці  матылёў,  іх  развіцці,  значэнні  ў  прыродзе  і  для  чалавека.

Задачы:  стварыць  умовы  для  развіцця  ўменняў  апісваць  і  распазнаваць  прыродныя  аб’екты,  устанаўліваць  узаемасувязі  паміж  імі;  актывізаваць  актыўную  пазнавальную  дзейнасць;

развіваць  камунікатыўныя  здольнасці;  садзейнічаць  павышэнню  ўзроўня  экалагічнай  граматнасці;

выхоўваць  адказнасць.

Абсталяванне:  мультымедыйная  прэзентацыя,  пастэр  “Матылі”.  Презентация Весёлая зарядка

Х о д   у р о к а

І.  Арганізацыйны  момант.

— Увага!  Празвінеў  званок

Пачынаем  мы  ўрок.

Які  прадмет?

—          Чалавек  і  свет!

 

ІІ.  Праверка  дамашняга  задання.

Прырода  надзяліла  нас  розумам  для  таго,  каб  мы  ўсё  сваё  жыццё  разгадвалі  яе  таямніцы.  Сёння  на  ўроку  мы  паспрабуем  раскрыць  адну  з   таямніц  прыроды.  З  якой  групай  жывёл  мы  пазнаёміліся  на  прошлым  уроку?  (Насякомыя).  Жыццё  якіх  насякомых  вывучалі?  (Пчол,  мурашак).

 

Тэст

Выберыце  правільны  адказ.

  1.  Каго  называюць  “санітарамі  лесу”?

а)  зайцаў;    м)  мурашак;    е)  мядзведзяў.

2.  У  колькі  разоў  маса  цяжару,  якую  пераносіць  мурашка,  большая  за  яго  ўласную  масу?

а) у  50;      б)  у 30;       в)  у 40.

3. Як  называецца  домік  мурашкі?

а)  нара;     т)  мурашнік;      в)  дупло.

4. Кажуць:  “Працаваць  як…”

м)  божая  кароўка;      н)  страказа;        ы)  пчолка.

5.  Колькі  ног  у  насякомых?

ц)  4;       л)  6;       ш)  8.

6.  Што  маюць  на  целе  ўсе  насякомыя?

і)  насечкі;       о)  плямы;       а)  родзімкі.

 

ІІІ.  Актуалізацыя  ведаў.

Злучыце  атрыманыя  пры  адказе  літары  ў  слова  і  прачытайце  яго.  (Матылі).  Як  гэта  слова  звязана  з  тэмай  папярэднягя  ўрока?  Вызначце  тэму  сённяшняга  ўрока.

Для  актывізацыі  ўвагі  выкарыстоўваецца  прыём  “Каракулі”.  Настаўнік  на  дошцы  малюе  штосьці  падобнае  на  крыло  матыля  або  пялёстак  і  просіць  дамаляваць  малюнак.

 

Настаўнік  чытае  верш  А. Фета  «Бабочки»

Ты  прав.  Одним  воздушным  очертаньем

Я  так  мила.

Весь  бархат  мой  с  его   живым  миганьем –

Лишь  два  крыла.

Не  спрашивай:  откуда  появилась?

Куда  спешу?

Здесь  на  цветок  я  лёгкий  опустилась

И  вот – дышу.

Надолго  ли  без  цели,  без  усилья,

Дышать  хочу?

Вот-вот  сейчас,  свернув,  раскрою  крылья

И  улечу.

Слайды  7 – 8

 

IV.  Вывучэнне  новага  матэрыялу.  Матылі – гэта  асобая  група  насякомых.

•  Як  даказаць,  што  што  матылі – насякомыя?.

•  Што  агульнага  ў  матылёў  з  усімі  насякомымі?

•  Колькі  крылаў  у  матылёў,  хто  заўважаў?

•  Чым  крылы  матылёў  адрозніваюцца  ад  крылаў,  напрыклад,  пчол,  камароў,  мух?   (Яны  вялікія,  яркія,  непразрыстыя).

•  З  чым  можна  параўнаць  матылёў?

•  Якіх  матылёў  вы  ведаеце?

•  Дзе  можна  сустрэць  матылёў  часцей  за  ўсё?

•  У  якое  надвор’е  можна  бачыць  матылёў?  Чаму?  ( У  цёплае  і  яснае  надвор’е,  таму  што  матылі  любяць  цяпло  і  сонца).

•  Чаму  матылі  так  любяць  расліны?

 

Фарміраванне  канкрэтных  уяўленняў  аб  матылях.

Чытанне  і  аналіз  тэксту  вучэбнага  дапаможніка  на  с. 76 – 77.

—           З  якімі  відамі  матылёў  вы  пазнаёміліся?  Знайдзіце  іх  на  малюнках.

—          Чым  пакрыты  крылы  матылёў?

—          Чаму  да  іх  нельга  дакранацца  рукамі?

—          Якое  значэнне  ў  прыродзе  маюць  матылі?

 

Фізкультхвілінка  для  вачэй.

 

Віды  прыродаахоўных  паводзін  у  адносінах  да  матылёў.

Сітуацыя 1.

Маша  і  Таня  захацелі  бліжэй  разгледзець  прыгожага  матыля,  які  пералятаў  з  кветкі  на  кветку,  і  сталі  яго  лавіць.  Іх  занятак  убачыла  мама  Тані  і  сказала … .

Як  вы  думаеце,  што  сказала  мама  Тані?

 

Сітуацыя 2.

На  зялёным  лузе  радаваў  усіх  кветкавы  дыван  з  сонечных  дзьмухаўцоў.  Хто  б  не  йшоў,  усе  любаваліся  гэтым  дзівосным  жывым  дываном.  Дзяўчынкі  таксама  абрадаваліся:  колькі  вяночкаў  з  дзьмухаўцоў  можна  сплесці.

Што  б  вы  сказалі  дзяўчынкам,  калі  бачылі,  як  яны  рвуць  дзьмухаўцы?

 

Сітуацыя 3.

У  двары  свайго  дома  дзеці  дружна  і  старанна  дапамагалі  бацькам  высаджваць  расліны.  А  адзін  хлопчык  стаяў  у  баку.  Ён  казаў:  “Навошта  іх  тут  садзіць?  Трава  ўсё  роўна  тут  вырасце”.

Што  б  вы  яму  адказалі?

 

Якія  правілы  патрэбна  выконваць,  каб  захаваць  матылёў  у  прыродзе?  (Не  лавіць  матылёў,  не  рваць  расліны,  садзіць  кветкавыя  расліны,  асабліва,  якія  зацвітаюць  ранняй  вясной).

 

«Кем  была  ты,  бабушка?»  М. Яснова

«Стала  наша  бабочка  старенькою  бабушкой.

Вспоминает  бабочка  давние  дела.

—  Кем  была  ты,  бабушка?  Отвечает  бабочка:

—  Утром,  в  раннем  детстве,  куколкой  была».

—  Кем  была  ты,  куколка,  в  своём  раннем  детстве?

—  Гусеницей  маленькой  на  листике  жила.

—  Кем  была  ты,  гусеница,  расскажи  ребятам.

—  В  колыбельке  маленькой  я  рассвет  ждала.

Слайды  14, 15

 

Фізкультхвілінка

 

У  свеце  вядома  больш  за  150 000  відаў  матылёў.  Усе  яны  дзеляцца  на  дзённых  і  начных.  Дзённыя  матылі  афарбаваны  ярка,  а  начныя  —  у  шэрыя  і  карычневыя  тоны.

Слайды  9 – 12

 

Ёсць  матылі,  якія  ахоўваюцца  законам.  Іх  колькасць  з  гадамі  значна  памяншаецца,  таму  яны  занесены  ў  Чырвоную  кнігу  РБ.

Самы  незвычайны  матылёк – тутавы  шаўкапрад.  Гэта  адзінае  адамашненае  насякомае.  Атрыманы  шоўк  выкарыстоўваюць  для  атрымання  розных  тканін.,  для  вырабу  парашутаў,  а  таксама  ў  медыцыне.  (Слайд 16)

 

V.  Кантроль  ведаў.

Табліца  правільных  і  няправільных  сцвярджэнняў.

•  Лімонніца,  адмірал,  рапейніца – гэта  матылі?  ( + )

•  Матылёў  можна  чапаць  рукамі?  ( — )

•  Вусеніца  адразу  ператвараецца  ў  матыля.  ( — )

•  На  галаве  у  матыля  ёсць  вусікі.  ( + )

•  Матылі  апыляюць  расліны  і  прыносяць  вялікую  карысць.  ( + )

Праверка  праводзіцца  па  слайду  19

 

VI.  Падвядзенне  вынікаў.

Пра  каго  шла  гаворка  на  ўроку?  Якія  яны?  Што  робяць?

Балгары  ў  час  засухі  просяць  матылёў  аб  дажджу.  У  Японіі  лічаць,  што  ўбачыць  матыля  ў  сябе  дома – да  шчасця:  матылі  сімвалізуюць  усё  лепшае  ў  жыцці  чалавека.  У  індыйскай  легендзе  гаворыцца,  што  калі  прашаптаць  матыльку  сваё  жаданне  і  выпусціць  яго,  то  яно  абавязкова  споўніцца.

 

Перадаць  прыгажосць  матылькоў  можна  праз  розныя  віды  мастацтва.

Слайды 21 -23

 

VII.  Рэфлексія.

На  дошцы  мацуецца  кветачка,  на  пялёстках  якой  напісана:  “Было  цікава”,  “Шмат  даведаўся  (лася)”,  “Патрэбна  шмат  яшчэ  даведацца”,  “Мне  было  цяжка”.

Вучні  ацэньваюць  сваю  работу  на  ўроку,  пасадзіў  свайго  папернага  матылёчка  на  патрэбны  пялёстак.

VIII.  Дамашняе  заданне.

Прачытаць  тэкст  на  с. 76 – 78,  адказаць  на  пытанні.

 

 

Добавить комментарий